Community Forums > Non-English Forums > Vietnamese Community > Vietnamese Support (Vietnam) > Ai biết fix fp mạng fpt không chỉ mình với - Fix fp (ISP is

Ai biết fix fp mạng fpt không chỉ mình với - Fix fp (ISP is

 GiaCatThanHau


战队: 标准会员
加入日期: 12 July 2017
帖子:1
发布31 July 2017 - 5:20 pm
I use internet. My ISP is FPT and I have trouble. Fast proxy and i can't play. I haved nat all port of voobly in my modem but can't.
Who can help me.
Thanks a lot!
Ai biết fix fp mạng fpt không chỉ mình với cảm ơn. Nat hết port vô modem rồi mà vẫn không được.
链接 | 回复 | 引用
 SickStrat


战队: 标准会员
加入日期: 3 April 2012
帖子:1
发布10 August 2017 - 7:19 pm
Làm như theo hình nhé
附件:
Untitled.png (文件大小: 248.17 KB)
链接 | 回复 | 引用
[1]
从 1 2中展现2 - 0
讨论区跳转:
1用户正在阅读这个话题 (在过去的30分钟)
0成员1游客

Dân số hiện tại:
Word Association (24 Người chơi)
[aM']Nicov's Profile (10 Người chơi)
[aM']Nicov vs GKT_cloud (7 Người chơi)
Roulette Blood (4 Người chơi)
Most legendary aoe player (4 Người chơi)
Photos of Voobly Players (4 Người chơi)
Sorry im back guys (3 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua:
delay (11 Bài viết)
Best 2v2 Hero player (9 Bài viết)
Word Association (5 Bài viết)
NEW MAP (4 Bài viết)