Api for clan stats

 [A4G]ridergr


战队: 标准会员
加入日期: 24 June 2007
帖子:102
发布18 January 2018 - 7:48 am
Hi,
Is it possible to get from api the total members of a clan and how many are online and where ( which lobby )
For examble:
Teamvoobly: 115 members
Online : 20
Lobbies :
Begginers : 18
Medevil : 2

Thank you in advance
链接 | 回复 | 引用
 [NHN]Troy


战队: 黄金会员
加入日期: 24 June 2015
帖子:1339
发布26 January 2018 - 6:22 am
I like the idea :)
链接 | 回复 | 引用
 [FRoST]Dog


战队: 标准会员
加入日期: 9 August 2011
帖子:32
发布7 February 2018 - 2:09 pm
;1thumbup


链接 | 回复 | 引用
[1]
从 1 3中展现3 - 0
讨论区跳转:
2用户正在阅读这个话题 (在过去的30分钟)
0成员2游客

Dân số hiện tại:
[TyRanT]slam's Profile (17 Người chơi)
Word Association (7 Người chơi)
Custom Scenario Choices (4 Người chơi)
RCB Fair Mod Discussion (3 Người chơi)
Ratings (3 Người chơi)
Chủ đề tích cực nhất tuần qua: